Klicka på bilden för att gå vidare till nästa bild

"Fredens hus, Växthuset", 1983, 68 x 58 cm, 380 ex (utgiven av Grafioteket, Stockholm)

VÄXTHUS
Instängd i ditt växthus,
omsluten av ditt växthus betraktar du världen med fasa,
vånda och förfäran.
Den grymma sönderslitna världen.
Den kaotiska världen!
Du är här för växandets skull.
Du är här för barnets skull.
För rosens skull,
det hemliga tecknet!
I förtvivlan riktar du
din trädgårdsslangs tunna stråle mot hotbilderna utanför,
mot dödens ansikten
Och se, se:
Regnbågar växer fram!
Den ena regnbågen efter den andra.
Du når utanför.
Dödens bleka ansikten viker.
Bombplanen förvandlas
till lätta sommarmoln.
Den svarta dödshöken vitnar till duva.
Du vittnar för världen
om växandets kraft
om barnets makt (fullkomnad i svaghet), om den obetvingliga
ömhetens
suveränitet

Text: Göran Granberg

Startsida
Litografier