Klicka på bilden för att gå vidare till nästa bild

"Barnet", 1988, 32 x 23 cm, 340 ex

BARNET
Solvallmo, lys på barnet, barnet 'som sitter i skuggan. Lys din glädje i hjärtat.
Lys din kärlek i hjärtat.
Lys din ro i hjärtat. Solva11mo lys på barnet, barnet som sitter i skuggan

Text: Göran Granberg

Startsida
Litografier