Klicka på bilden för att gå vidare till nästa bild

"Solkaktus, Vinga fyr", 1990, 50 x 43 cm, 380 ex

BLOMMA SOLVÄND
Solvänd den blomma.
Blomma solvänd.
Solbländad blomma!
Solen söker.
Solen lockar.
Blomvänd den sol.
Solen blomvänd!
Alltet spelar.
Allt ett samspel!
Orgelfuga spelar.
Fugan lyser.
Fugan skrattar,
vet hemligheten!
Flykten mot solen.
Solbländad flykt.
Solens flykt mot blomman!
Vet en lek.
Vet en kärlek.
Vet en oro.
Ro mitt i oron. Oro i djupaste ro.
Ta emot hemligheten!
Kan bara viskas!
Flykten mot solen.
Solens flykt mot blomman.
Delaktig.
Delaktighet.
Del av hemligheten:
Solvänd den blomma. Blomvänd den sol
O samspel! O mål:
Fugas mäktiga kontrapunkt

Text: Göran Granberg

Startsida
Litografier