Foto från tryckeriet i Vikmanshyttan
Under arbetet med Monas litografi "Koltrast I & II"
Finjustering innan tryckning
PO och Mona i verkstaden
Provtryck granskas

Startsida
Litografier
Bildspel